May 212012
 

Gün içinde yaşadığımız ortamlarda insanlarla yüz yüze iletişim kurarız, kurduğumuz ilişkilerde insanlar bizleri her zaman önce dış görünümümüzle değerlendirir.

Eğer burnunuzun yüzünüzle uyumsuz olduğunu,veya burnunuzun yüzünüzde çok büyük durduğunu; insanlarla yüz yüzeyken burnunuzun yüzünüzü gölgelediğini düşünüyorsanız, aynada baktığınızda burun kemeriniz sizi rahatsız ediyorsa, burnunuzda eğrilik şekil bozukluğu varsa ve buna burun tıkanıklığı da eşlik ediyorsa veya burnunuzdaki küçük bir kemer yüzünden yüz görünümünüzü estetik olarak geliştirtirmek istiyorsanız siz estetik burun ameliyatı için adaysınız. Çünkü estetik burun ameliyatı ile tüm bu sorunlar çözülebilir.

Peki bu ameliyat için uygun adayın taşıması gereken özellikler neler? Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Emre İlhan, burun estetiği yaptırmak isteyen kişilere önerilerde bulunuyor.

Burun estetiği ameliyatı için uygun bir aday mısınız?

Dünyadaki tüm otoritelerin bu konu ile ilgili birleştiği üç nokta:
– Gerçekçi beklentiler
– Sağlıklı bir vücut
– Pozitif bir psikolojidir

Bu üç özelliğe ek olarak;
– Ameliyatı anlamak
– Doktor ile sağlıklı iletişim
– Ne istediğini ve ne istemediğini bilmeyi ekleyebiliriz.

Bu özellikleri kısaca açmak gerekirse;
Bu ameliyatın sonucunda beklentiniz, görüntünüzün estetik açıdan geliştirilmesi olmalıdır.Ameliyat sonrasında rahat nefes aldığınız, yüzünüz ile uyumlu,doğal (ameliyatlı görünümde olmayan)bir burna sahip olmak oldukça gerçekçi bir beklentidir.

Gerçekçi olmayan ve aşırı mükemmelliyetçi olan adayları memnun etmek çok ama çok zordur. Bu yüzden bu ameliyattan ne beklediğinizi ve nasıl bir burun istediğinizi bilmeniz doktorunuzun ameliyatla ilgili motivasyonunu arttırır.

Unutulmamalıdır ki basit estetik ameliyatı yoktur
Adayın ameliyata engel teşkil edecek bir hastalığı olmamalıdır. Psikolojik olarak kötümser olan, kendi yüzünü ve vücudunu beğenmeyen hastalara oranla pozitif,sosyal kişilerin estetik burun ameliyatından daha fazla tatmin olduğu bir çok bilimsel yayında bildirilmiştir. Doktorunuz ile sağlıklı bir iletişim kurarak bu ameliyatın nasıl yapıldığını,neler yapılabileceğini ve neler yapılamayacağını tam olarak anlamanız ve doktorunuza ne istediğinizi tam olarak anlatmanız çok ama çok önemlidir.
Bunun dışında burun derinizin çok kalın olması veya çok ince olması, daha önce burun ameliyatı geçirip geçirmediğiniz, sigara kullanıp kullanmadığınız,çenenizin çok önde veya çok geride olması, burun içinde ek bir ameliyat gerekip gerekmediği; ameliyatının türünü, cerrahın ameliyat planını ve sizin ameliyat sonrasında iyileşme durumunuzu direkt olarak etkilemektedir.

Burun estetiği erkeklerde 17 bayanlarda 16 yaşından sonra yapılabilir. Üst sınır yoktur 70 yaşında bile istenirse bu ameliyat olunabilir.

May 212012
 

Varikosel nedir?

Varikosel, testis çevresinde oluşan bir çeşit varistir. Genç erkeklerin yaklaşık %10 unda görülür ve en çok 15-30 yaşları arasında tanı konur. Varikoselin nedeni tıpkı bacaklardaki varislerin oluşumunda olduğu gibi toplardamardaki kapak yetmezliğidir. Testisin toplardamarları, testis çevresinde bir ağ şeklindedir. Bu ağ, daha sonra tek bir toplardamar halinde karın içindeki daha büyük damarlara dökülür. İşte bu toplardamarlarda kapak yetmezliği gelişirse, tıpkı bacaklarında varis olan hastalarda olduğu gibi, kan geriye, ters yönde akmaya başlar (reflü). Bu kan testis çevresindeki toplardamarlarda birikerek, zaman içinde bu ince toplardamar ağının genişlemesine yol açar. İşte bu genişleyen toplardamar ağına da “varikosel” adı verilir.

Varikoselin belirtileri nelerdir?

Varikosel, bazı hastalarda hiçbir şikayete yol açmaz. Bu hastalarda sperm muayenesi de normal ise herhangi bir tedavi gerekmeyebilir. Bazı hastalarda ise, varikosel kısırlığa kadar varan önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Varikoselli hastalarda en sık rastlanan belirtiler şunlardır:

1.Ağrı: Tıpkı bacaklardaki varisler gibi, varikosel de içinde biriken kanın yarattığı basınç sonucu ağrı yapabilir.

2.Kısırlık sorunları: Varikosel içinde biriken toplardamar kanının testis içindeki ısıyı artırması sonucu, varikoselli hastalarda sperm sayısında azalma, sperm hareketlerinde yavaşlama ve spermlerde şekil bozuklukları gelişebilir. Bir çalışmada, kısırlık problemi olan erkeklerin %40 ında varikosel olduğu tesbit edilmiştir. Bu tür hastalarda varikoselin tedavi edilmesiyle, olguların %50-70 inde sperm sayısı ve kalitesinde belirgin artma olduğu saptanmıştır.

3.Atrofi: Varikoselde, toplardamar kanının testiste birikmesi sonucu kronik bir beslenme bozukluğu ortaya çıkar ve testiste küçülme (atrofi) gelişebilir. Bu tür olgular erkenden tanınır ve varikosel tedavi edilirse, testis tekrar normal boyutlarına dönebilir.

Nasıl tanı konur?

Büyük varikoseller hasta tarafından skrotum kesesi içinde solucanımsı çıkıntılar şeklinde görülebilir, ya da doktor tarafından elle muayene ile saptanabilirler. Varikoseller yeterince büyük değilse, muayenede gözden kaçabilir. Bu tür varikoseller renkli Doppler ultrasonografi ile kolayca tesbit edilebilirler. Ultrasonografi ile ayrıca varikoselin içindeki ters akım kolayca saptanabilir ve bu akımın şiddeti ve damarların büyüklüğüne göre varikosel bazı derecelere ayrılabilir.

Tedavi seçenekleri nelerdir?

Varikosel hastalarında tedavinin hedefi, varikosel içine kan kaçıran ve olaya “neden”olan damar ile varikoselin bağlantısını kesmektir. Böylece varikosel içine oluşan kan sızması (reflü) ortadan kalkacaktır. Testisin toplardamar kanı ise, vücudun oluşturduğu normal fonksiyon gören diğer toplardamarlara yönlendirilir. Böylece varikoseldeki basınç artışı ortadan kalkar, ağrı kaybolur. Varikosel nedeniyle testis içindeki ısı artışı kaybolduğundan sperm bozuklukları düzelebilir, beslenme bozukluğu da ortadan kalkacağından küçülen testis yeniden büyüyebilir.

Varikoselin tedavisinde, klasik yöntem cerrahi operasyondur. Bu operasyon çoğunlukla genel anestezi altında yapılır. Skrotum kesesinin üzerinden ya da kasık seviyesinden bir kesi yapılır ve testisin toplardamarları ortaya çıkarılır. Daha sonra problem yaratan toplardamarlar bağlanır. Böylece, bu toplardamarlardan varikoselin içine oluşan ters akım (reflü) engellenmiş olur.

Varikosel ameliyatından sonra, hastalar hafif aktiviteleri kısa sürede yapabilirler, ancak güç gerektiren aktiviteleri yapabilmeleri 5-6 haftayı bulabilir.

Varikosel tedavisinde bir diğer seçenek, son yıllarda gittikçe popülarite kazanan “embolizasyon” işlemidir.

Varikosel embolizasyonu nasıl yapılır?

Varikosel embolizasyonu, girişimsel radyologlar tarafından anjiografi cihazı yardımıyla uygulanan bir tedavi şeklidir. Hastanın kasığına lokal anestezi yapıldıktan sonra, kasık toplardamarına ince bir kateter yerleştirilir. Daha sonra bu kateter karın içinden varikosele neden olan toplardamara ilerletilir. Varikosel genellikle sol tarafta olduğundan, bu kateter sol böbrek toplardamarından geçilerek sol testis toplardamarına yerleştirilir. Daha sonra “koil” adı verilen tıkaçlar ve bacak varislerinin tedavisinde kullanılan “köpük” yardımıyla bu toplardamar tıkanır. Böylece tıpkı cerrahide olduğu gibi, embolizasyon tedavisinde de varikosele neden olan damardan geriye kan akımı (reflü) engellenmiş olur.

Varikosel, ters akım (reflü) sonucu testis toplardamarlarında oluşan bir varistir. Genellikle sol taraftadır. Embolizasyon için, kasıktan girilerek varikosele neden olan damara ince bir kateter yerleştirilir. Daha sonra, bu damara önce “koil” adı verilen maddeler yerleştirilerek ana toplardamar tıkanır. Sonra da, köpük verilerek yan dallar tıkanır. Böylece varikosele neden olan damarlarla bağlantı kesilmiş olur.
Varikosel embolizasyonu, lokal anestezi altında yapılan ağrısız bir işlemdir. Embolizasyonu takiben, hasta birkaç saat gözlendikten sonra evine gönderilir ve genellikle ertesi gün işine gidebilir.

Varikosel embolizasyonunun avantajları nelerdir?

1.Varikosel embolizasyonu, ağrının giderilmesi, kısırlığın düzeltilmesi ve hamilelik oranları açısından cerrahi kadar etkili bir yöntemdir.
2.Embolizasyonda yara izi ve dikiş yoktur, tüm işlem kasıktaki 1-2 mm lik bir delikten yapılır.
3.Hastada iki taraflı varikosel varsa, embolizasyonla her ikisi de aynı seansta tedavi edilebilir. Cerrahi tedavide ise, her iki taraf için ayrı kesiler açılması gerekir.
4.Cerrahi tedavide çoğunlukla genel anestezi kullanılırken, embolizasyon lokal anestezi ile yapılır.
5-Embolizasyonda tıbbi problem (komplikasyon) oluşma riski cerrahiye göre daha düşüktür. İşlem sonrası enfeksiyon bildirilmemiştir.
6-Cerrahi yöntemde hastaların bazen hastanede yatması gerekebilir. Embolizasyonda ise hastalar birkaç saat sonra evlerine gidebilirler. Embolizasyondan sonra, hasta fiziksel açıdan yorucu işlerini bile 1-2 günde yapabilir duruma gelirken, cerrahi operasyonda bu süre haftaları bulabilir.

Sık Sorulan Sorular

Bütün varikoseller mutlaka tedavi edilmeli midir?
Eğer varikosel ağrı, sperm bozukluğu ya da testiste küçülmeye yol açarsa, tedavi gerekir. Bu tür problemler yoksa, varikosel tedavi edilmeyebilir.

Varikosel tedavisinden sonra sperm sayısı ve kalitesinde düzelme olur mu?
Yapılan birçok çalışmada, varikosel tedavisinin sperm sayısı ve kalitesini düzelttiği gösterilmiştir. Ancak, sonuçlar hastadan hastaya farklılıklar gösterebilir. Erkeğin kısırlığı nedeniyle çocuk sahibi olamayan çiftlerde, varikosel tedavisinden sonra, %30-50 arasında değişen hamilelik oranları bildirilmiştir.

Embolizasyon tedavisinden sonra testisteki ağrı geçer mi?
Başarılı bir embolizasyon tedavisinden sonra testisteki ağrı ve şişkinliğin geçmesi beklenir. Ağrıda iyileşme olmazsa, testiste ağrı yapan diğer nedenler araştırılmalıdır.

Embolizasyon işlemi riskli midir?
Her tıbbi işlem gibi, embolizasyonun da bazı riskleri vardır. İşlemden sonra, kateterin ciltten giriş yerinde kanama, bulantı, kusma ve bel ağrısı gibi hafif şikayetler görülebilir. Nadiren, varikoselin pıhtılaşması sonucu ağrı gelişebilir, ve bir süre ağrı kesici ilaçlarla tedavi gerekebilir. Bunun dışında, ciddi komplikasyonlar çok nadirdir. Embolizasyondan sonra, enfeksiyon, hidrosel ve testis kaybı bildirilmemiştir.

Embolizasyon cinsel yaşamı etkiler mi?
Hayır, embolizasyonun cinsel yaşam üzerine hiçbir olumsuz etkisi bildirilmemiştir.

Embolizasyon işleminde radyasyon alınır mı?
Embolizasyon işlemi sırasında testisin aldığı radyasyon dozu çok düşüktür. Bu radyasyon, yaklaşık olarak bir akciğer filminde alınan doz kadardır.

Embolizasyondan sonra varikosel tekrarlayabilir mi?
Gerek cerrahi operasyon gerekse embolizasyondan sonra varikoselin tekrarlama ihtimali vardır. Bu ihtimal, yapılan çalışmalarda embolizasyon için % 5-11 olarak bildirilmiştir.

Ameliyatla düzelmeyen ya da ameliyattan sonra tekrarlayan varikoseller embolizasyonla tedavi edilebilir mi?
Evet, ameliyatın yararlı olmadığı hastalarda, varikosel embolizasyonla başarılı olarak tedavi edilebilir.

May 212012
 

Egzotik renklerle makyajınız bahar kokacak…
Dünya trendlerine yön veren defileler ile birlikte, 2012 İlkbahar makyaj modası da belirlendi. Göz alıcı renklerin hakim olduğu ilkbahar sezonunda, sarı, kırmızı, turuncu gibi egzotik renklerin çekim gücü ve fütüristik çizgiler ile sofistike bir görünüm yaratacaksınız. Tüm zamanların değişmeyen doğallık modasına da atıfta bulunan 2012 İlkbahar makyaj modasında, Golden Rose ürünleri ile ünlü bir ressamın tablosundan fırlamış etkisini hissettirecek.

Dünya kadınlarının tercihi Golden Rose ürünleri ile ilkbaharın geldiğini fark ettiren canlı renklerin yanında, romantik ve uçuk renklerle de baharın rahatlatıcı etkisini yansıtacaksınız. İlkbahar-yaz sezon modası kıyafetler ile de uyum sağlayacak Golden Rose ürünlerinde bulunan çarpıcı tonlar, güzelliğinize güzellik katacak.

Golden Rose ürünleri ile yapacağınız bahar makyajınızda, cildinize taze ve ışıltılı bir görünüm kazandırarak en etkili adımı atmış olacaksınız. Özellikle sezon modası kırmızı, turuncu, sarı gibi canlı renklerde far kullanacağınız zaman, allık ve fondöten seçiminizin doğal olmasına özen göstermelisiniz.

Baharda Göz Makyajınızda Çarpıcı Renkler

Sedefli ve etkili renk seçeneklerinden oluşan Golden Rose Silky Touch Pearl Eyeshadow, 123 numaralı turuncu rengi ile bahar makyajınızda gözlerinize canlı ve parlak bakış kazandıracak. Gözlerinizi daha büyük göstermek istiyorsanız, üst göz kapağınızın da beyaz far sürerek daha derin bakışlar yaratabilirsiniz. Yoğun dokusu ve 34 farklı renk seçeneğiyle Golden Rose Silky Touch Pearl Eyeshadow’a 9.50 TL’ye sahip olacaksınız.

Egzotik renkler arasında yer alan ve gözlerinizdeki canlılığı arttıracak Golden Rose Eyeshadow Pencil Göz Kalemi’nin 313 numaralı metalik yeşil rengini üst göz kapağınıza uygulayabilirsiniz. Bahar güneşi yüzünü göstermeye başlarken sezon boyunca gözlerin üzerinizde olmasını sağlayacak Golden Rose Eyeshadow Pencil Göz Kalemi’nin fiyatı sadece 5.04 TL.

Bahar sezonunda yapacağınız göz makyajında, dilediğiniz kadar gözlerinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Hem doğal hem de çarpıcı bakışlar yaratmak için, kirpiklerinizde 12 kata kadar dolgunluk ve uzunluk yaratacak Golden Rose Wonder Lash Maskara ile göz makyajınızı tamamlayabilirsiniz. Göz kavisine uygun üretilen özel tasarım fiber fırçası ile kirpiklerinizi hiç olmadığı kadar dolgun gösterecek Golden Rose Wonder Lash Maskara’nın fiyatı 19.90 TL

Güneşin tüm tonlarını içeren bahar makyaj trendinin en dikkat çekici rengi olan turuncu, bronz teninizle uyum sağlarken, “Yaza Merhaba” partilerinde spot ışıklarının altında da dikkat çekeceksiniz. Golden Rose Paris Oje’nin 129 numaralı turuncu rengiyle, tırnaklarınız da sezon boyunca iddialı görünümünüzü koruyacak. Golden Rose Paris Oje’nin fiyatı 2.25 TL

May 192012
 

Göz rengin ile aynı renk farı sürmek kimine göre hata gibi gelse de nude tonlardaki far kahverengi gözlerle harika bir uyum sağlar. Tüm gözler, gözlerime derseniz de  göz renginize zıt renkler kullanabilirsiniz. Mavi gözlere, yeşil yada parlak mavi gibi..

 

Tırnakları zıt yönlerde törpülemek zararlıdır kim dediyse doğru demiş :) Törpüleme zaten çok tavsiye edilen bir işlem olmadığı gibi tırnakların ayrılmasına da sebebiyet vermektedir. Tek yönde ve kısa süreli törpülemeyi tercih edin.

 

Sivilcenin üzerine diş macunu sürünce sabah hiçbirşşeyy kalmaz diyenler bizleri bir güzel uyutmuş hanımlar hemde ayakta! Diş macunun cildi beyazlaştırma ve gereğinden fazla antibakteriyel içermesi sonucu cildinize fazlasıyla zarar verir.

 

Saçlarımızı sık sık kestirmek daha çabuk uzamasını sağlar kimine göre yanlış kimine göre doğru gelen bir konu aslında. Bana sorarsanız doğru,çünkü saçın kırılan bölümleri kestirme ile temizlenip saçın nefes almasını ve sağlıklı uzamasını sağlar. Böylelikle arzuladığımız rapunzel kıvamındaki saçlarımıza kısa bir sürede ulaşabiliriz.